Čistenie zámkovej dlažby od machu a nečistôt

Čistenie motora od oleja a iných nečistôt

Čistenie krytu priemyselného digestora od oleja a iných nečistôt

Čistenie a dezinfekcia odtoku vody

Čistenie a dezinfekcia matracov