NH GATE ONE Hotel, Bratislava

 

- odstraňovanie žuvačiek zo zámkovej dlažby

 

 

Hypernova a.s., Komárno

 

- odstraňovanie žuvačiek z chodníkov a priľahlých komunikácií

 

 

Brovedani Slovakia s.r.o. , Galanta

 

- čistenie a odmasťovanie chladiacich jednotiek

- anti-bakteriálne čistenie filtrov klimatizácií

 

 

GAaRONA cukrárska výroba, Kajal

 

- čistenie a odmasťovanie znečistených povrchov strojov a varných zariadení

- anti-bakteriálne čistenie odsávačov pár

- anti-bakteriálne čistenie chladiaceho boxu

 

 

Richard Kubovič - VOZÍKY SK, Galanta

 

- vysokotlakové čistenie a odmasťovanie manipulačnej techniky

- odstraňovanie oleja z vysokozdvižných vozíkov

 

 

GAMEWORLD - herňa a kaviareň, Trnava

 

- vysokotlakové parné čistenie dlažby a špár

- tepovanie sedačiek a kobercov

- dezinfekcia chladničiek

 

 

PKH s.r.o. , Galanta

 

- vysokotlakové parné čistenie dlažby a špár v areáli firmy

- tepovanie kancelárskych sedačiek a kobercov

- čistenie interiéru vozidiel